Projekt AMA-Funktion

Målbilden med projektet är att hjälpa branchen att stödja byggherrar och beställare att kravställa funktioner i ett byggnadsverk.
 

BIMformation deltar som specifika utredare i projektet och är behjälpliga med att sammanställa, prova och verifiera funktionskrav och ge dem en plats i coclass-strukturen. AMA Funktion kommer även att innehålla krav på dokumentation och redovisning och skall vara applicerbart inte bara inom bygg utan även på anläggningsidan.

På sikt skall resultatet av projektet landa i en kravdatabas och erfarenhetsbank som sammanställer inte bara funktionskrav och allmänna råd/anvisningar utan också löser de flesta av dagens frågor kring drift och underhåll i samtliga skeden av en byggprocess.

Kontakta oss

Ring oss direkt på 010 - 13 88 400 eller använd formuläret nedan.

SIMSALABIM-Introduktionskurs i BIM

 ×
BIM-metodik och CoClass×
Kontrollansvar enligt PBL i praktiken×
Energibalansberäkning och fuktsäkerhetsprojektering×