Digitaliseringsledare

 

Tjänsten som digitaliseringsledare innebär att vi kartlägger beställarens informationsbehov genom djupintervjuer, processkartläggning samt analys av de IT-system som används hos beställaren. Digitaliseringsledaren arbetar på strategisk nivå, oftast projektöverskridande eller i mycket tidiga skeden av ett planerat byggprojekt. Vi har ett helikopterperspektiv och kan medverka i samtliga delar av samhällsbyggnadsprocessens skeden. Vi kan även på konsultbasis gå in i rollen som CIO (Chief Information Officer) för att stödja företagsledningens strategiarbete kring digitalisering med hjälp av BIM samt LEAN-stödda arbetsprocesser. Vi medverkar till att definiera mål och förväntningar i digitaliseringsarbetet och hjälper till att utforma styrdokument för BIM-strategi t ex leveransspecifikationer baserat på CoClass eller förfrågningsunderlag för BIM-projekt där vi beaktar juridiska implikationer t ex gränsdragningslistor och rangordningsregler enligt AB/ABT.

Kontakta oss

Ring oss direkt på 010 - 13 88 400 eller använd formuläret nedan.

SIMSALABIM-Introduktionskurs i BIM

 ×
BIM-metodik och CoClass×
Kontrollansvar enligt PBL i praktiken×
Energibalansberäkning och fuktsäkerhetsprojektering×