Vi tar ansvar för era BIM-processer!

Korrekthet

Säkerhet

Tillgänglighet

Spårbarhet

”3D-modeller är en visuell väg till information”

-AMA-chef, Swedish Construction Services

Vi hjälper er genom BIM-processen

Vi hjälper er med strategisk rådgivning, digitaliseringsledning, byggprojekt och förvaltning.

Vi är återförsäljare av BIM-/Lean-verktyget Visilean

Om oss

Bimformation AB är ett företag specialiserat på implementering och utveckling av BIM-stödd informationshantering och BIM-stödda arbetsprocesser baserade på LEAN-principer. Bakom företaget står BIM projektörer inom bygg och anläggning med över 20 års erfarenhet av projektering och produktion.

Forskning och utveckling

Bimformation AB arbetar löpande med olika forsknings- och utvecklingsprojekt med stöd från SBUF, Boverket m fl

BIMformationkoncernen

Svenska
SimsalaBIM – Christmas mix with BIM inspiration
×
BIM methodology and CoClass
×
Control responsibility according to PBL in practice
×
Energy balance calculation and moisture safety planning
×
BIM design with Revit and CoClass
×
BIM coordination in practice
×
BIM design for plumbing
×
Basic course AutoCAD
×
SimsalaBIM – Julmingel med BIM-inspiration
×
BIM-metodik och CoClass
×
Kontrollansvar enligt PBL i praktiken
×
Energibalansberäkning och fuktsäkerhetsprojektering
×
BIM-projektering med Revit och CoClass
×
BIM-samordning i praktiken
×
BIM-projektering för VVS
×
Grundkurs AutoCAD
×
×
×