OM OSS

Bimformation AB är ett företag specialiserat på implementering och utveckling av BIM-stödd informationshantering och BIM-stödda arbetsprocesser baserade på LEAN-principer.

Bakom företaget står BIM-projektörer inom bygg och anläggning med över 20 års erfarenhet av projektering och byggnation. Vår organisation och nätverk består av personer med olika typer av egenskaper och kunskaper som vi använder på ett strategiskt sätt i våra uppdrag. Vi är övertygade om att samverkan ger de bästa resultaten.

Vår vision är att erbjuda alla våra kunder en beprövad, innovativ och digitaliserad arbetsmetod som präglas av noggrannhet och kvalitet i alla led. Så låt oss tillsammans uppfylla alla era önskemål kring digitalisering.

Svenska
SimsalaBIM – Christmas mix with BIM inspiration
×
BIM methodology and CoClass
×
Control responsibility according to PBL in practice
×
Energy balance calculation and moisture safety planning
×
BIM design with Revit and CoClass
×
BIM coordination in practice
×
BIM design for plumbing
×
Basic course AutoCAD
×
SimsalaBIM – Julmingel med BIM-inspiration
×
BIM-metodik och CoClass
×
Kontrollansvar enligt PBL i praktiken
×
Energibalansberäkning och fuktsäkerhetsprojektering
×
BIM-projektering med Revit och CoClass
×
BIM-samordning i praktiken
×
BIM-projektering för VVS
×
Grundkurs AutoCAD
×
×
×