Kontrollansvar enligt PBL i praktiken

Kursen riktar sig till byggherrar, professionella byggare, kontrollansvariga, hantverkare, platschefer, arbetsledare inom bygg och liknande som vill bredda sin kompetens inom området kontrollansvar enligt Plan- och bygglagen (PBL).

Kursen vänder sig till dig som vill kompetensutveckla dig inom eller är yrkesverksam med kontrollansvar. Du lär dig vad som krävs av kontrollansvarig och vad som ingår i dennes uppdrag. Vidare utvecklar kursen din kunskap om vad en kontrollplan innebär och vad den skall, bör och måste innehålla.

Efter avslutad kurs har du kunskap om vad som krävs för att få startbesked och slutbesked, och vad ett interimistiskt slutbesked är, vad som behövs inför det tekniska samrådet samt förståelsede viktigaste kapitlens upplägg innehåll och dess innebörd i BBR, och PBL.

Målgrupp

Kursen riktar sig till byggherrar, professionella byggare, kontrollansvariga, hantverkare, platschefer, arbetsledare inom bygg och liknande som vill bredda sin kompetens inom området kontrollansvar enligt PBL.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs för denna kurs.

Gör din anmälan redan idag.

Om kursen

PlatsStockholms tekniska institut
Liljeholmstorget 7, T-bana Liljeholmen
Pris: 3 995 kronor exkl moms per deltagare.
Längd: 1 Dag
Datum: 13 Mars

Kursinnehåll

  • BBR och PBL genomgång av innehåll.
  • PBL fördjupning av Kap 10
  • Upprättande av kontrollplaner och dess innehåll.
  • Färdigställandeskydd
  • Startbesked och slutbesked.
  • Byggherrens ansvar
Svenska
SimsalaBIM – Christmas mix with BIM inspiration
×
BIM methodology and CoClass
×
Control responsibility according to PBL in practice
×
Energy balance calculation and moisture safety planning
×
BIM design with Revit and CoClass
×
BIM coordination in practice
×
BIM design for plumbing
×
Basic course AutoCAD
×
SimsalaBIM – Julmingel med BIM-inspiration
×
BIM-metodik och CoClass
×
Kontrollansvar enligt PBL i praktiken
×
Energibalansberäkning och fuktsäkerhetsprojektering
×
BIM-projektering med Revit och CoClass
×
BIM-samordning i praktiken
×
BIM-projektering för VVS
×
Grundkurs AutoCAD
×
×
×