Byggherre

BIMformation har långvarig erfarenhet av att kartlägga beställarens och projektets informationsbehov och omforma dessa behov till BIM-mål, BIM-manualer och s.k. leveransspecifikationer enligt Bygghandlingar 90, del 8.

I tidiga skeden kan vi medverka till att kartlägga beställarens funktionskrav för olika utrymmen (RFP) samt tekniska system. Vi erbjuder datasamordningstjänster/BIM-samordningstjänster främst med fokus på informationsleveranser och verifiering av dessa. Genom att vi strikt följer CoClass objekts- samt egenskapsstandard (såvida inte kunden önskar annat), så kan vi kontrollera modellers riktighet med avseende på beställd information. Vi använder företrädesvis Solibri Model Checker för att kontrollera modellerna utifrån villkorsparametrar som vi satt upp. På så sätt kan vi garantera projektets och leveransens informationskvalitet.

Vi tillhandahåller även tjänster kring validering av exporterade IFC- eller COBie-filer. Bl. a kan vi ”tvätta” IFC filer för att reducera filstorleken eller validera datafält i en COBie-spreadsheet inför import till fastighetssystem.

Svenska
SimsalaBIM – Christmas mix with BIM inspiration
×
BIM methodology and CoClass
×
Control responsibility according to PBL in practice
×
Energy balance calculation and moisture safety planning
×
BIM design with Revit and CoClass
×
BIM coordination in practice
×
BIM design for plumbing
×
Basic course AutoCAD
×
SimsalaBIM – Julmingel med BIM-inspiration
×
BIM-metodik och CoClass
×
Kontrollansvar enligt PBL i praktiken
×
Energibalansberäkning och fuktsäkerhetsprojektering
×
BIM-projektering med Revit och CoClass
×
BIM-samordning i praktiken
×
BIM-projektering för VVS
×
Grundkurs AutoCAD
×
×
×