Digitaliserad produktionsprocess

Syftet med projektet är att utvärdera användandet av det digitala LEAN-verktyget Visilean på en byggarbetsplats. Tanken är att arbetsledningen och yrkesarbetarna ska få möjlighet att testa ett digitalt verktyg på ett skarpt projekt och sedan kunna utvärdera digitaliseringens för och nackdelar i en produktionsprocess.

Efter detta projekt kommer vi bland annat få svar på om användandet av ett digitalt verktyg kan ge positiva effekter runt ämnena kommunikation, informationsspridning, ställtid samt förståelse för, och minskat missförstånd mot, de utdelade aktiviteterna. Vi kommer också få svar på hur nya digitaliserade metoder uppfattas av arbetsledning och yrkesarbetare i stort.

Detta SBUF projekt bedrivs i samarbete med PEAB, NCC, Skanska, Box Bygg, Svensk Byggtjänst, Visilean samt Nackademin

Svenska
SimsalaBIM – Christmas mix with BIM inspiration
×
BIM methodology and CoClass
×
Control responsibility according to PBL in practice
×
Energy balance calculation and moisture safety planning
×
BIM design with Revit and CoClass
×
BIM coordination in practice
×
BIM design for plumbing
×
Basic course AutoCAD
×
SimsalaBIM – Julmingel med BIM-inspiration
×
BIM-metodik och CoClass
×
Kontrollansvar enligt PBL i praktiken
×
Energibalansberäkning och fuktsäkerhetsprojektering
×
BIM-projektering med Revit och CoClass
×
BIM-samordning i praktiken
×
BIM-projektering för VVS
×
Grundkurs AutoCAD
×
×
×