Ekonomisk förvaltning

Vi erbjuder inventering av alla anläggningstillgångar ”assets” och klassificerar dessa enligt CoClass t ex i samband med införande av ett fastighetssystem. I samband med inventeringen erbjuder vi som option även en statusbesiktning, där vi bedömer byggdelens skick och ekonomiska livslängd som underlag för investerings- samt underhållsplaner. Genom att indela fastigheten enligt CoClass får fastighetsägare en utmärkt uppdelning som passar även för kontoplaner där olika byggdelar kan skrivas av med olika löptider (K3-reglerna Skatteverket).

Vi erbjuder även inmätningstjänster t e x för areor etc.

Svenska
SimsalaBIM – Christmas mix with BIM inspiration
×
BIM methodology and CoClass
×
Control responsibility according to PBL in practice
×
Energy balance calculation and moisture safety planning
×
BIM design with Revit and CoClass
×
BIM coordination in practice
×
BIM design for plumbing
×
Basic course AutoCAD
×
SimsalaBIM – Julmingel med BIM-inspiration
×
BIM-metodik och CoClass
×
Kontrollansvar enligt PBL i praktiken
×
Energibalansberäkning och fuktsäkerhetsprojektering
×
BIM-projektering med Revit och CoClass
×
BIM-samordning i praktiken
×
BIM-projektering för VVS
×
Grundkurs AutoCAD
×
×
×