Grundkurs i BIM-samordning och Solibri

I moderna byggprojekt arbetar vi allt mer med avancerade 3D-modeller som fullpackade med information. Den stora mängden information i modellerna ger enorm potential att effektivisera arbetet och därmed spara både tid och pengar. Den ökade komplexiteten innebär dock också ökade krav på kompetens hos personalen för att faktiskt realisera dessa effektiviseringar. Denna kurs syftar på att via programmet Solibri förmedla den kompetensen till dig som deltagare.
Under kursens 2 dagar börjar vi i det grundläggande med hur ni bör strukturera upp arbetsordningen när ni arbetar med BIM-samordning och fortsätter hela vägen tills att de erhållna modellerna är granskade och att rapport kan skapas inför möten med de inblandade entreprenörerna.
Du får också lära dig att koordinera IFC modeller från olika discipliner med hjälp av det öppna filformatet IFC. När modellerna är inladdade går vi igenom hur information är lagrad i modellerna och hur man kan går till väga för att kvalitetssäkra att de modeller man fått levererade uppfyller de grundläggande krav som ställts.
Efter genomgången kurs har du kunskaper om hur du med hjälp av Solibri kan öka kvaliteten i BIM-modeller och skapa en ökad samsyn genom byggprocessens olika faser. Även om kursens huvudsakliga fokus ligger på att ge en förståelse för BIM-metodiken så får deltagarna även lära sig hantera de vanligaste funktionerna i Solibri för att genomföra kollisionkontroller och exportera resultat i form av presentationer.

 

Målgrupp

Dig som avser arbeta som samordnare, koordinator eller projektör i projekt som tillämpar BIM-metodik.

Kursinnehåll:

Dag 1

Vad bör man tänka på i ett projekt som tillämpar BIM-metodiken?

Vad är skillnaden mellan filformat som är stängda och öppna (IFC)?

Hur exporterar vi IFC-filer och hur anpassar vi exporten utefter rätt ändamål?

Hur kan vi använda Solibri för att kontrollera och analyserar vi informationen i BIM-modeller med hjälp av Solibris klassifikationer och regelverk?

Hur kan vi skapa rapporter för att presentera utvärderingarna av de modeller vi granskat?

Dag 2

Vi repeterar olika funktioner samt går igenom olika frågeställningar som kan dyka upp i ett BIM-projekt.

Vad innebär klassifikationer och vad har de för roll i BIM-projektering?

Hur fungerar Solibris regelverk för att hitta fel i modellerna?

Hur specialanpassar man de regelverk som Solibri använder för att upptäcka felaktigheter i modellerna?

Tid, plats och logi:

Kursen hålls på Stockholm Tekniska Institut. Ingång finns via hissarna i Liljeholmstorget Galleria.
Parkering och Liljeholmen tunnelbanestation finns i direkt anslutning till lokalerna.

Datum:
14-15:e April 2020

Adress:
Stockholms Tekniska Institut
Liljeholmstorget 7, vån 5
117 63 Stockholm

I priset ingår lunch och fika för båda dagarna. Vid lunchen går vi gemensamt till närliggande restaurang.

Om du endast vill delta under ett av tillfällena eller vill anordna kursen i ditt egna företags lokaler, kontakta oss för prisuppgift.

Gör din anmälan redan idag.

Om kursen

Plats:
Stockholms Tekniska Institut
Liljeholmstorget 7 (T-bana Liljeholmen)
Pris: 9995 kronor exkl moms per deltagare
Längd: 2 Dagar
Datum: 25-26:e Maj

Förkunskaper

Grundläggande datorvana.

1 års yrkeserfarenhet eller motsvarande inom byggbranschen.

Svenska
SimsalaBIM – Christmas mix with BIM inspiration
×
BIM methodology and CoClass
×
Control responsibility according to PBL in practice
×
Energy balance calculation and moisture safety planning
×
BIM design with Revit and CoClass
×
BIM coordination in practice
×
BIM design for plumbing
×
Basic course AutoCAD
×
SimsalaBIM – Julmingel med BIM-inspiration
×
BIM-metodik och CoClass
×
Kontrollansvar enligt PBL i praktiken
×
Energibalansberäkning och fuktsäkerhetsprojektering
×
BIM-projektering med Revit och CoClass
×
BIM-samordning i praktiken
×
BIM-projektering för VVS
×
Grundkurs AutoCAD
×
×
×