Grundkurs i Revit

Kursen avser att lära deltagaren alla grunder i att skapa en arkitekturmodell i Revit. Under den första dagen ligger fokus på att steg för steg lära sig de grundläggande verktygen i programmet. När grunderna blivit mer bekanta får du möjlighet att befästa kunskaperna genom att tillämpa verktygen tillsammans handledaren och rita upp ett enklare bygglov. Detta tillvägagångssätt maximerar dina förutsättningar att även efter kursens avslutande kunna arbeta självständigt.

Upplägget bygger på tidigare erfarenheter av mycket uppskattade utbildningar mot både företag och högskolor.

Fokus är på att deltagaren efter avslutad utbildning i så stor grad som möjligt kunna arbeta med grunderna i Revit i yrkeslivet.

Som ett steg i att säkerställa detta så ingår det i kursen 1 timme gratis konsultation i en månad efter kursens avslutande. Detta minskar risken att du direkt efter avslutad kurs fastnar i ett moment utan att ha någon att ha någon att rådfråga. Vidare ger det möjlighet att få svar på mer specifika moment som eventuellt inte ingick i kursen.

Kursinnehåll

  • Introduktion till Revit och dess verktyg
  • Grundläggande modellering av väggar, fönster, dörrar, tak, våningar, trappor etc
  • Genomgång av projektering via olika arbetsvyer så som 3D, sektioner och våningsplan
  • Inhämtandet av externa modellfiler så som fönster, dörrar eller fast inredning
  • Skapandet av ritningshandlingar utefter modell samt utskrift
  • Rendering av skapad modell
  • Mängdning av skapad modell
  • 1 timme gratis konsultation efter avslutad kurs.

Datum:
17-18:e Mars 2020

Adress:
Kursen hålls på Stockholm Tekniska Institut som ligger precis intill Liljeholmen tunnelbanestation. Parkering finns även i direkt anslutning till lokalerna.

Stockholms Tekniska Institut
Liljeholmstorget 7, vån 5
117 63 Stockholm

Om du endast vill delta under ett av tillfällena eller vill anordna kursen i ditt egna företags lokaler, kontakta oss för prisuppgift.

I priset ingår lunch och fika för båda dagarna. Vid lunchen går vi gemensamt till närliggande restaurang.

Gör din anmälan redan idag.

Om kursen

Plats:
Stockholms Tekniska Institut
Liljeholmstorget 7 (T-bana Liljeholmen)
Pris: 9995 kronor exkl moms per deltagare
Längd: 2 Dagar
Datum: 27-28 April

Förkunskaper

Grundläggande datorvana.

Kursledare:

Hej!

Mitt namn är David Midhage och jag håller i den här kursen! Jag har stor erfarenhet av att utbilda inom en lång rad datorprogram och har återkommande fått mycket uppskattning för min pedagogik. Jag strävar efter att i så stor mån som möjligt undvika powerpoint och istället hålla mina kurser så praktiska som möjligt, vilket har visat sig vara ett mycket uppskattat tillvägagångssätt.

Varför är det viktigt att lära sig Revit?

Även om mycket projektering idag fortfarande kan utföras med traditionella metoder via exempelvis AutoCAD så blir allt större delar av byggbranschen varse om hur mycket tid och pengar som kan sparas genom att gå över till projektering i 3D. Vad gäller skapandet av just 3D-modeller så är Revit idag ett av Sveriges överlägset mest använda program inom arkitektur. På senare år har programmet även fått allt större stöd för projektering av installationer så som VVS och El. Att lära sig Revit ger också en oerhört bra ingång till förståelse för hur projektering av som tillämpar BIM-metodiken går till.

Vem har nytta av att gå utbildningen?

Kursen är relevant för alla som antingen skapar eller behöver hantera byggnadsritningar och vill effektivisera sitt arbete. Även om dina arbetsuppgifter inte huvudsakligen kretsar kring att faktiskt skapa 3D-modeller så ger kunskaper i Revit en större förståelse för hur 3D-modeller är uppbyggda, hur de skapas, dess begränsningar och dess möjligheter.

Svenska
SimsalaBIM – Christmas mix with BIM inspiration
×
BIM methodology and CoClass
×
Control responsibility according to PBL in practice
×
Energy balance calculation and moisture safety planning
×
BIM design with Revit and CoClass
×
BIM coordination in practice
×
BIM design for plumbing
×
Basic course AutoCAD
×
SimsalaBIM – Julmingel med BIM-inspiration
×
BIM-metodik och CoClass
×
Kontrollansvar enligt PBL i praktiken
×
Energibalansberäkning och fuktsäkerhetsprojektering
×
BIM-projektering med Revit och CoClass
×
BIM-samordning i praktiken
×
BIM-projektering för VVS
×
Grundkurs AutoCAD
×
×
×