Projektörer

Vi erbjuder 3D-CAD/BIM-modelleringstjänster inom samtliga skeden av samhällsbyggnadsprocessen. Vi är utbildade på ett stort antal programvaror t ex Revit, MagiCad, AutoCad, Civil 3D, ArchiCad, Sketchup, Solidworks etc. Vi tillhandahåller även rittjänster inom traditionell 2D-CAD i AutoCad.

Vi erbjuder även tjänsten som BIM-samordnare vilket innebär att vi stödjer projekt-/projekteringsledaren med all kompetens som krävs rörande 2D/3D-CAD samt BIM. BIM-samordnaren arbetar på taktik- och metodiknivån och ansvarar för processer, förutsättningar och mer specifika krav än digitaliseringsledaren. Rollen kan utföras av en eller flera personer, beroende på omfattning och ställda kompetenskrav. Omfattningen av arbetet är beroende av projektets storlek, komplexitet och BIM-mål. Våra BIM-samordnare har alla byggteknisk baskunskap.

Typiskt medverkar BIM-samordnaren med att sammanställa en s.k. ”samordningsmodell” i ett lättviktsformat (viewer). Syftet med en samordnad 3D-modell är att koordinera teknikområdesmodeller för att minimera utrymmeskollisioner, tillgängliggöra information samt visualisera byggnadsverket. Samgranskningsmodellen fungerar som ett gemensamt kommunikationsgränssnitt, en gemensam vy av byggnadsverket, för de olika aktörerna (beställare, projektledare, entreprenörer och projektörer) i byggprocessen.

Samgranskningsmodellen är typiskt en sammanslagning av många teknikområdesmodeller: Arkitektur, Konstruktion, Ventilation, Rör, El och Brand etc.

Svenska
SimsalaBIM – Christmas mix with BIM inspiration
×
BIM methodology and CoClass
×
Control responsibility according to PBL in practice
×
Energy balance calculation and moisture safety planning
×
BIM design with Revit and CoClass
×
BIM coordination in practice
×
BIM design for plumbing
×
Basic course AutoCAD
×
SimsalaBIM – Julmingel med BIM-inspiration
×
BIM-metodik och CoClass
×
Kontrollansvar enligt PBL i praktiken
×
Energibalansberäkning och fuktsäkerhetsprojektering
×
BIM-projektering med Revit och CoClass
×
BIM-samordning i praktiken
×
BIM-projektering för VVS
×
Grundkurs AutoCAD
×
×
×