Projekt AMA-Funktion

Målbilden med projektet är att hjälpa branchen att stödja byggherrar och beställare att kravställa funktioner i ett byggnadsverk.

BIMformation deltar som specifika utredare i projektet och är behjälpliga med att sammanställa, prova och verifiera funktionskrav och ge dem en plats i coclass-strukturen. AMA Funktion kommer även att innehålla krav på dokumentation och redovisning och skall vara applicerbart inte bara inom bygg utan även på anläggningsidan.

På sikt skall resultatet av projektet landa i en kravdatabas och erfarenhetsbank som sammanställer inte bara funktionskrav och allmänna råd/anvisningar utan också löser de flesta av dagens frågor kring drift och underhåll i samtliga skeden av en byggprocess.

Svenska
SimsalaBIM – Christmas mix with BIM inspiration
×
BIM methodology and CoClass
×
Control responsibility according to PBL in practice
×
Energy balance calculation and moisture safety planning
×
BIM design with Revit and CoClass
×
BIM coordination in practice
×
BIM design for plumbing
×
Basic course AutoCAD
×
SimsalaBIM – Julmingel med BIM-inspiration
×
BIM-metodik och CoClass
×
Kontrollansvar enligt PBL i praktiken
×
Energibalansberäkning och fuktsäkerhetsprojektering
×
BIM-projektering med Revit och CoClass
×
BIM-samordning i praktiken
×
BIM-projektering för VVS
×
Grundkurs AutoCAD
×
×
×