Projekt Odenplan

Odenplan i STHLM är en ytterst intressant och komplex plats sett ur ett samhällsperspektiv med väldigt många olika sakägare av information, intressen och fastighetsbildningar både över och under mark. BIMformation har på Svensk Byggtjänst uppdrag på denna plats testat Coclass funktion som bärare av information i ett skapande av ett obrutet informationsflöde under alla skeden rörande ett byggnadsverks livscykel.

BIMformation har varit behjälpliga i fallstudien genom att redovisa och implementera Coclass i objektbaserade databaser och miljöer samt att visualisera dessa data med hjälp av BIM-objekt som bärare av informationen. I projektet har vi verifierat att coclass är en lämplig informationsbärare i digital miljö för filtrering av såväl geometrier som bestämningsgrader och komponenter, men även rörande mer abstrakta objekt som tex olika ansvarsområden, funktion, version etc.

Tillsammans och med hjälp av Infomation Experience AB har vi dessutom tagit BIM steget längre och visualiserat Odenplan med punktmoln, GIS, AR och molnlösningar på sätt som är minst sagt nyskapande. Coclass tillsammans med filformat som tex IFC, möjliggör migrering av förvaltningsdata genom såväl proprietära digitala lösningar som öppna, vilket därmed också skapar en enorm potential för ekonomiska besparingar i miljardklassen för sammhällets alla aktörer. Andra viktiga aspekter rörande informationshantering kan också verifieras med coclass såsom riktighet, spårbarhet, tillgänglighet och säkerhet.

Svenska
SimsalaBIM – Christmas mix with BIM inspiration
×
BIM methodology and CoClass
×
Control responsibility according to PBL in practice
×
Energy balance calculation and moisture safety planning
×
BIM design with Revit and CoClass
×
BIM coordination in practice
×
BIM design for plumbing
×
Basic course AutoCAD
×
SimsalaBIM – Julmingel med BIM-inspiration
×
BIM-metodik och CoClass
×
Kontrollansvar enligt PBL i praktiken
×
Energibalansberäkning och fuktsäkerhetsprojektering
×
BIM-projektering med Revit och CoClass
×
BIM-samordning i praktiken
×
BIM-projektering för VVS
×
Grundkurs AutoCAD
×
×
×