Teknisk förvaltning

Vi erbjuder inventering av alla tillgångar ”assets” och klassificerar dessa enligt CoClass t ex i samband med införande av ett fastighetssystem. Efter inventeringen i fält inventerar vi även ritningsarkiv för att identifiera dolda tekniska system och komponenter samt även filarkiv för att knyta t ex drift- och skötselinstruktioner eller annan relevant information till objekten.

I samband med inventeringen erbjuder vi som option även en statusbesiktning, där vi bedömer byggdelens skick och ekonomiska livslängd som underlag för investerings- samt underhållsplaner. Vi bedömer även om objektet är ett ”förvaltningsobjekt” dvs. ska driftas eller besiktas löpande. Genom CoClass tabell för förvaltningsaktiviteter, kan vi knyta nödvändiga drift- och förvaltningsaktiviteter till objektet.

Leveransen av inventeringen sker i det standardiserade COBie-formatet. Vill beställaren ha objekten uppritade i 3D tillhandahåller vi även modelleringstjänster. Om så önskas kan vi under inventeringen även skylta upp anläggningen med ID-skyltar baserade på t ex CoClass referensbeteckningar eller annan kodsträng som beställaren önskar.

Svenska
SimsalaBIM – Christmas mix with BIM inspiration
×
BIM methodology and CoClass
×
Control responsibility according to PBL in practice
×
Energy balance calculation and moisture safety planning
×
BIM design with Revit and CoClass
×
BIM coordination in practice
×
BIM design for plumbing
×
Basic course AutoCAD
×
SimsalaBIM – Julmingel med BIM-inspiration
×
BIM-metodik och CoClass
×
Kontrollansvar enligt PBL i praktiken
×
Energibalansberäkning och fuktsäkerhetsprojektering
×
BIM-projektering med Revit och CoClass
×
BIM-samordning i praktiken
×
BIM-projektering för VVS
×
Grundkurs AutoCAD
×
×
×