Våra tjänster

BIMformation har ett brett urval av tjänster där vi vägleder er genom hela BIM-processen. Vi kan bistå med roller så som BIM-samordnare, projekterings- samt digitaliseringsledare. Vi är också återförsäljare av det digitala verktyget Visilean.

Våra andra bolag inom BIMformation-koncernen

Svenska
SimsalaBIM – Christmas mix with BIM inspiration
×
BIM methodology and CoClass
×
Control responsibility according to PBL in practice
×
Energy balance calculation and moisture safety planning
×
BIM design with Revit and CoClass
×
BIM coordination in practice
×
BIM design for plumbing
×
Basic course AutoCAD
×
SimsalaBIM – Julmingel med BIM-inspiration
×
BIM-metodik och CoClass
×
Kontrollansvar enligt PBL i praktiken
×
Energibalansberäkning och fuktsäkerhetsprojektering
×
BIM-projektering med Revit och CoClass
×
BIM-samordning i praktiken
×
BIM-projektering för VVS
×
Grundkurs AutoCAD
×
×
×