Digitaliseringsledare

Tjänsten som digitaliseringsledare innebär att vi kartlägger beställarens informationsbehov genom djupintervjuer, processkartläggning samt analys av de IT-system som används hos beställaren. Digitaliseringsledaren arbetar på strategisk nivå, oftast projektöverskridande eller i mycket tidiga skeden av ett planerat byggprojekt. Vi har ett helikopterperspektiv och kan medverka i samtliga delar av samhällsbyggnadsprocessens skeden. Vi kan även på konsultbasis gå in i rollen som CIO (Chief Information Officer) för att stödja företagsledningens strategiarbete kring digitalisering med hjälp av BIM samt LEAN-stödda arbetsprocesser. Vi medverkar till att definiera mål och förväntningar i digitaliseringsarbetet och hjälper till att utforma styrdokument för BIM-strategi t ex leveransspecifikationer baserat på CoClass eller förfrågningsunderlag för BIM-projekt där vi beaktar juridiska implikationer t ex gränsdragningslistor och rangordningsregler enligt AB/ABT.

Svenska
SimsalaBIM – Christmas mix with BIM inspiration
×
BIM methodology and CoClass
×
Control responsibility according to PBL in practice
×
Energy balance calculation and moisture safety planning
×
BIM design with Revit and CoClass
×
BIM coordination in practice
×
BIM design for plumbing
×
Basic course AutoCAD
×
SimsalaBIM – Julmingel med BIM-inspiration
×
BIM-metodik och CoClass
×
Kontrollansvar enligt PBL i praktiken
×
Energibalansberäkning och fuktsäkerhetsprojektering
×
BIM-projektering med Revit och CoClass
×
BIM-samordning i praktiken
×
BIM-projektering för VVS
×
Grundkurs AutoCAD
×
×
×